Onderzoek - Uitstroom binnen de zorgsector

De zorgsector heeft jouw hulp nodig en jij kan daar bij helpen! 
In samenwerking met het Expertisecentrum Health Innovation van UCLL voert Anoa Care een studie uit naar uitstroom binnen de zorgsector. 

Het doel van dit onderzoek is om de zorgverleners en de oorzaken van uitstroom binnen de zorg in kaart te brengen. Bijkomend polsen we graag of je de intentie zou hebben om terug te keren in de zorgsector.

Om aan deze studie te kunnen deelnemen, moet je in het bezit zijn van een diploma verpleegkunde en gestopt zijn na 1 januari 2016.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer twee minuten van jouw tijd in beslag nemen.
Door het delen van jouw ervaringen kan je bijdragen aan interessante inzichten in uitstroom binnen de zorg en de opmaak van een herstarttraject. 

Daarenboven draag je met jouw deelname ook bij aan een beter milieu. Anoa Care ging recent een samenwerking aan met Go Forest. Voor elk gevalideerd antwoord op onze bevraging zal Go Forest een boom aanplanten. Meer info hierover vind je op https://www.goforest.be/nl 

Als je aan deze studie deelneemt, moet je weten dat:

•Jouw deelname vrijwillig is 

•Bij de publicatie van de resultaten jouw anonimiteit verzekerd is.


    Indien je extra informatie wenst, kan je altijd contact opnemen via info@anoacare.be 
    Hartelijk dank voor jouw deelname vanwege de partners van dit onderzoek: Anoa Care, Go Forest & UCLL. 

    Ga door naar het onderzoek