Blog tagged as Verpleegkunde

Bevraging Uitstroom Zorg

By Anoa Care

In samenwerking met UCLL Research & Expertise organiseerde Anoa Care in 2021 een bevraging over de uitstroom binnen de zorgsector.

In deze bevraging zetten we de oorzaak van de uitstroom van zorgverleners en uitstroom in de zorg in het algemeen in kaart.
Bijkomend hebben we gepolst naar de intenti...
12.05.2022 09:49 - Comment(s)
UZA voortaan referentiecentrum voor zeldzame ziekten in 15 Europese netwerken

UZA voortaan referentiecentrum voor zeldzame ziekten in 15 Europese netwerken

By Anoa Care

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) deelt sinds 1 januari zijn expertise en kennis over zeldzame ziekten in 15 Europese Referentienetwerken (ERN's). Sinds 2017 is het Antwerps Referentiecentrum (UZA/Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)) erkend lid van 7 Europese referentienetwerken. Door expe...

10.01.2022 09:36 - Comment(s)
Waarom de ic’s niet meer kunnen: Quotes