Uitstroom uit het zorgberoep

By - Anoa Care
24.06.2021 09:11

Waarom stromen zorgprofessionals uit?

Blijf aan Z projectpartner UAntwerpen analyseerde bestaande literatuur over de meest voorkomende factoren. 

Andere projectpartner Thomas More Mechelen-Antwerpen toetste deze bevindingen af aan verpleegkundigen en (HR)Managers uit Vlaanderen en Nederland. 

Met Anoa Care zijn we enorm trots om hier middels onze bevraging "Uitstroom binnen de zorgsector" toe bij te dragen.Anoa Care